Semester

Semesterlönetillägg

Arbetstagare med fast kontant lön (månadslön) som understiger 20 592 kr i heltidslön erhåller semesterlönetillägg för varje betald semesterdag, dock för högst 25 semesterdagar.

Beloppet beräknas enligt följande:

5,21% x mellanskillnad mellan ovan angivet belopp och fast kontant lön.

Deltidsanställd räknar om 20 592 kr i förhållande till sin sysselsättningsgrad.

Dagar under 25 som inte kunnat läggas ut under semesteråret, där betalas semester-lönetillägget ut i samband med semesteromställning vid årsskiftet.

   

 
 

Innehållsansvarig: Ingrid Öhlund - 0485-886 29

Sidan senast uppdaterad: 2014-08-05