om oss

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf-fil)

Årsmötesprotokoll 2015

Konst Clavas stadgar (pdf-fil)

Medlemsanmälan (pdf-fil)

Kontakt: gertrud.hedin@utb.borgholm.se

Webbansvarig: henrik.sylen@borgholm.se

 

Hej pensionär. Vi vill påminna alla som går i pension att det går bra att fortsätta sitt medlemskap, vill ni det, skickar ni er privata mailadress till Gertrud Hedin på Åkerboskolan.
Medlemsavgiften betalar ni in i december på plusgiro 23 36 21-2