VÄLKOMMEN TILL
KONST CLAVA


Borgholms kommunala Konstklubb

Klubben bildades 1985 och är en ideell arbetsplatsförening med uppgift att bland anställda och förtroendevalda inom Borgholms kommun väcka, underhålla
och utbreda intresset för konst och konsthantverk.